Webinar: Expertteam Woningbouw voor corporaties

woensdag 30 september 2020
 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en RVO organiseren een webinar om corporaties kennis te laten maken met het Expertteam Woningbouw. Tijdens het webinar vertellen we wat het Expertteam te bieden heeft. En we gaan dieper in op twee cases: het traject adaptief programmeren in Zwolle en het traject ‘Vergunning in één dag’ van een groep Noord-Hollandse corporaties. 

Aanmelden voor het webinar

Programma 

Woensdag 30 september van 13.00 tot 13.45

  • Het Expertteam Woningbouw: Jos Feijtel, woningbouwexpert 
  • Vergunning in één dag: Nicole van Wijk, bestuurder Woonwaard 
  • Adaptief programmeren: Berenda de Paus, senior programmamanager Delta Wonen en Henrieke Selles-Heikoop, programmamanager gemeente Zwolle

Het Expertteam Woningbouw

De Rijksoverheid zet in op de bouw van betaalbare woningen. Eén van de instrumenten om partijen daarbij te ondersteunen is het Expertteam Woningbouw. Dit team van onafhankelijke deskundigen kan helpen bij vraagstukken op het gebied van woningbouwOok corporaties kunnen hier gebruik van maken. Tijdens dit webinar kunnen corporaties zich aanmelden om deze expertise ook in te zetten bij vraagstukken waar zij in de dagelijkse praktijk mee geconfronteerd worden. 

Het Rijk betaalt 50% van de inzet van het Expertteam tot een maximum van € 6.000 exclusief btw.

Vergunning in één dag

Het Expertteam is betrokken bij het traject Vergunning in één dag. Dit traject is gestart door een groep Noord-Hollandse corporaties en heeft als doel om het vergunningentraject te versnellen. Het is onderdeel van een breder programma om een vergaande rationalisatie van het bouwproces te bewerkstelligen.

Adaptief programmeren

In Zwolle werken marktpartijen, corporatie en gemeenten al lange tijd goed samen binnen het Zwols Concilium. Toch bleek het gesprek soms moeizaam te verlopen doordat woningbouwcijfers van de provincie leidend waren. Tegelijk had de gedeputeerde van Overijssel bij het Expertteam aangegeven dat hij de wens had om te experimenteren met het loslaten van woningbouwaantallen en woningbouw te plannen op basis van de marktvraag. Ofwel Adaptief programmeren. Het Expertteam bracht de twee partijen samen en begeleide dit experiment.   

 

20190321_103713_1200px.jpg

 

Demo-account
Grondprijzen sociale huurwoningen