Bijeenkomst: hoe duurzaam moet nieuwbouw zijn?

16 mei 2017
 

Bouwt u woningen die in aanmerking komen voor de energieprestatievergoeding (EPV), op niveau Bouwbesluit of juist Bijna Energie Neutraal (BENG). En vooral, waarom?

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van corporaties en gemeenten. Maar de financiële kaders voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen zijn beperkt. En wat zijn de consequenties van duurzame keuzes voor de woonlasten van huurders? Op 15 juni organiseren we een bijeenkomst om meer zicht te krijgen op de voor- en nadelen van verschillende opties. Ook maken we een doorkijk naar circulaire woningbouw. Biedt dit aanknopingspunten voor nieuwbouw?

Klik hier om aan te melden 

Deelnemers aan de benchmark hebben gratis toegang (graag wel even aanmelden)

Tijdens deze bijeenkomst zetten we de voor- en nadelen van de verschillende opties met u op een rij. De samenhang tussen de verschillende beleidsthema's wordt toegelicht door Jos Verlinden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Over de EPC, de EPV, BENG, de milieuprestatie gebouwen (MPG) en circulaire woningbouw.

Zoals gebruikelijk gaan we de diepte in aan de hand van concrete projecten van corporaties. Lennart de Vos deelt de ervaringen van de EPV-pilot Siemensstraat. Hij legt uit waarom Kleurrijk Wonen vooralsnog kiest voor BENG. Wonion heeft in 2015 al de eerste EPV woningen opgeleverd in de nieuwbouw en houdt vast aan deze ambitie in de nieuwbouw. Gerrolt Ooijman licht toe waarom.

Thijs Kurstjens van W/E adviseurs gaat in op de norm voor de milieuprestatie van nieuwe woningen die waarschijnlijk per 1 januari 2018 van kracht wordt. Wat betekent dit voor de materiaal- en installatiekeuzes? Hij geeft ook een korte doorkijk op de nieuwste insteek voor duurzaamheid: circulaire woningbouw.

Ter afsluiting zetten we samen de voor- en nadelen van de verschillende duurzaamheidsambities op een rij.

Programma 15 juni

13.00    Inloop

13.30    Opening dagvoorzitter

13.45    Wat komt er op uw af met betrekking tot nieuwbouw: Over EPV, BENG en circulair bouwen

            Jos Verlinden, senior beleidsmedewerker directie Bouwen en Energie van het ministerie van BZK

14.15    Siemensstraat: De leerpunten van de eerste EPV nieuwbouwwoningen

             Lennart de Vos, projectmanager Kleurrijk Wonen

 14.45    Pauze

 15.15    Wonion bouwt Nul-Op-De-Meter

              Gerrolt Ooijman, manager Strategie en Vastgoed, Wonion (gevraagd)

 15.45    Duurzaamheid is meer dan de energieprestatie

             Thijs Kurstjens, senior adviseur W/E adviseurs

 16.15    Samen inventariseren we de voor- en nadelen van de verschillende ambitieniveaus

             Dagvoorzitter

 16.45    Afsluiting en borrel

 

Locatie

De Observant

Stadhuisplein 7, Amersfoort

 

Error loading MacroEngine script (file: WKDB_Button.cshtml)

 

Klik hier om de pdf van het programma te downloaden

zonnepanelen 300180.jpg

Grondprijzen sociale huurwoningen
Benchmark woningverbetering

De benchmark is online.

Klik hier voor meer informatie