Indexatie naar prijspeil 2021

7 december 2021
 

Het prijspeil van Watkostdebouwvaneenhuurwoning is geïndexeerd naar prijspeil 1 juli 2021. De gemiddelde stichtingskosten van alle projecten tussen 2019 en 2022 zijn daardoor 3% hoger geworden. Dit komt voornamelijk door de gestegen bouwkosten.

De onderdelen van de stichtingskosten worden apart geïndexeerd. De grondkosten met de gww-index, de bijkomende kosten met de index voor arbeid. De prognoses worden (terug) geïndexeerd met de verwachte prijsstijgingen die ook gehanteerd worden door de Aw en het WSW. De gehanteerde indices kunt u hier downloaden.

De indexen zoals gehanteerd per kostensoort om projecten te indexeren naar prijspeil 1-7-2021

 Indexen.png

Benchmark renovatie en verduurzaming
Gemeentelijke grondprijzen sociale huur