Deelnemen aan Watkostde(VER)bouw

 

Deelname geeft toegang tot de benchmark met inmiddels meer dan 460 projecten. Met de gebruiksvriendelijke webapplicatie kunnen projecten en selecties van projecten vergeleken worden en kan gezocht worden naar relevante referentieprojecten. Daarnaast wisselen deelnemers kennis over projecten en projectontwikkeling tijdens bijeenkomsten.

De benchmark voor renovatieprojecten is in voorbereiding. Deze renovatievariant is een uitbreiding op de benchmark voor nieuwbouw, die sinds 2011 online is.

 

Het voorstel voor deelname aan Watkostdebouwvaneeneenhuurwoning aanvragen

Deelname aan Watkostde(VER)bouwvaneenhuurwoning is vooralsnog voorbehouden aan corporaties. Het voorstel voor deelname kunt u hier aanvragen. U kunt ook contact opnemen met Thijs Luijkx, 06 44219940. We komen graag langs om de benchmark te demonstreren en verder toe te lichten.

 

 

 

 

Grondprijzen sociale huurwoningen