Filosofie

Gegevens brengen en informatie halen

Corporaties kunnen scherper sturen op nieuwbouw door informatie te delen over de kwaliteit, kosten en opbrengsten van projecten. De projectendatabase met inmiddels 460 projecten is daarom de kern van Watkostdebouwvaneenhuurwoning. De deelnemende corporaties kunnen zelf informatie uit de database halen met de gebruiksvriendelijke webapplicatie. Als tegenprestatie vullen zij de database met gegevens over eigen projecten. En voegen daarmee waarde toe.

Deze filosofie komt ook tot uitdrukking in het businessmodel. De benchmark wordt kostendekkend aangeboden. De inkomsten uit de verkoop van data aan niet deelnemende corporaties en andere organisaties komen ten goede aan de exploitatie van de benchmark.

De benchmark bevat informatie op hoofdlijnen. Deze informatie wordt gebruikt door vastgoedmanagers, assetmanagers, portfoliomanagers, beleidsmakers, controllers, bestuurders en commissarissen bij het onderbouwen van investeringen en investeringsscenario's. Ontwikkelaars gebruiken de benchmark vooral om referentieprojecten en succesvolle voorbeelden te zoeken.

Grondprijzen sociale huurwoningen