Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen 2018

2 mei 2018
 

De benchmark grondprijzen sociale huurwoningen bouwt voort op de inventarisatie van grondprijzen voor sociale huurwoningen uit 2017. Deze inventarisatie was onderdeel van de Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2017, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deelnemers van Watkostdebouwvaneenhuurwoning kunnen de benchmark hier downloaden. Andere organisaties kunnen de benchmark aanvragen voor €135,- exclusief btw. Organisaties die de inventarisatie uit 2017 hebben afgenomen krijgen €35,- korting.

Vraag de benchmark aan

Dit jaar is de benchmark op eigen gelegenheid opgesteld door Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Dit met als doel om corporaties en gemeenten een houvast te bieden bij het bepalen van grondprijzen voor sociale huurwoningen, bijvoorbeeld bij het maken van prestatieafspraken.

De benchmark bevat, naast een lijst met de grondprijzen voor sociale huurwoningen van 144 gemeenten, een korte analyse van de cijfers. De rapportage gaat in op de stijging van de prijzen, de differentiatie van grondprijzen voor woningen met een huur tot de aftoppingsgrens en de regionale spreiding.

Rekenmodel verplaatsbare woningen
Grondprijzen sociale huurwoningen