Het prijspeil is aangepast naar 1-1-2017

8 november 2017
 

Onlangs is het prijspeil van de benchmark aangepast naar 1-1-2017. De grondkosten zijn 5,1% hoger dan een jaar eerder (GWW-index, CBS). In het eerste kwartaal 2017 waren de bouwkosten 4,1% hoger dan een jaar eerder, volgens de bouwkosten outputindex van het CBS. Dit is verwerkt in de benchmark.

Inmiddels is bekend dat de bouwkosten verder zijn gestegen. In het tweede kwartaal 2017 lagen de prijzen 6,2% hoger dan in het eerste kwartaal (CBS, Outputprijsindex nieuwbouwwoningen). De bouwkostenstijging zet daarmee sterk door. De outputindex, op basis van vergunningen, steeg in het tweede kwartaal 2017 sterker dan de inputindex, die is afgeleid van de prijsontwikkeling van loon en materialen. De winstmarges van bouwers lijken toe te nemen.

 indices 2008-2017.png

Demo-account voor een maand
Grondprijzen sociale huurwoningen