Berry Blijie, senior onderzoeker

 
Rekenmodel verplaatsbare woningen
Grondprijzen sociale huurwoningen