Publicaties

Rapport: circulair bouwen met verplaatsbare woningen
24 januari 2018

In 2017 en 2018 worden veel verplaatsbare woningen gebouwd, met name door corporaties. Het circulaire businessmodel van dit concept kent nog verschillende risico's voor corporaties, gemeenten en bouwers. De belangrijkste risico's zijn op een rij gezet, met suggesties voor optimalisatie. Lees verder

Zes adviezen voor betaalbaar bouwen
19 december 2017

Watkostdebouwvaneenhuurwoning hield een presentatie tijdens de slotbijeenkomst van het experiment 'Van aanbesteden naar afnemen' van Platform31. De presentatie schetst de actuele stand van zaken van de nieuwbouw van sociale huurwoningen en eindigt met zes adviezen voor betaalbaar bouwen. Lees verder

Presentaties en verslag bijeenkomst duurzame nieuwbouw
13 juli 2017

Duurzaamheid van woningen staat hoog op de agenda bij corporaties. Op 15 juni kwamen vertegenwoordigers van een aantal corporaties en enkele bouwers en adviseurs bij elkaar over de vraag hoe duurzaam een nieuwe woning dient te zijn. Lees verder

Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen
6 juni 2017

Watkostdebouwvaneenhuurwoning heeft samen met ABF Research de grondprijzen voor sociale huurwoningen geïnventariseerd van 130 gemeenten. De dataset met de omgerekende grondprijzen per gemeente kan hier worden aangevraagd. Lees verder

Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen
6 juni 2017

De monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen van de kwaliteit, kosten en opbrengsten van de nieuwbouw. Ook geeft het rapport voor het eerst een landelijk beeld van de gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen. Lees verder

De relatie tussen woninggrootte en bouwkosten
13 oktober 2016

Corporaties bouwen kleinere woningen in verband met betaalbaarheid. Echter, de bouwkosten per vierkante meter van grote woningen zijn lager dan van kleine. Dit document illustreert hoe de woninggrootte en bouwkosten samenhangen aan de hand van de inmiddels ruim 580 projecten in de benchmark. Lees verder

Inventarisatie verplaatsbare woningen
19 september 2016

Het aanbod van verplaatsbare woningen breidt zich uit. In de actualisatie zijn verschillende producten vernieuwd en toegevoegd. Deze versie geeft een indicatie van de kwaliteit en kosten van 42 producten van 20 aanbieders. Lees verder

De betaalbare nieuwbouwwoning anno 2016
20 april 2016

De komende jaren blijft behoefte aan nieuwe betaalbare huurwoningen, blijkt uit het WoON2015. Maar de businesscase van betaalbare nieuwbouw staat onder druk als gevolg van het passend toewijzen en de stijgende bouwkosten. Corporaties hebben verschillende strategieën om projecten haalbaarder te maken. Lees verder

Actualisatie Rendabel Sociaal Bouwen
18 januari 2016

Corporaties zoeken naar de nieuwbouwwoning die passend toegewezen kan worden. Lees verder

Innovatie of minder marge?
25 november 2015

De inputindex van bouwkosten (CBS) is gestegen sinds 2008, terwijl de outputindex is gedaald. Is dat het gevolg van innovaties van product en proces of nemen bouwers genoegen met minder marge? En wat zegt dit nu de woningbouw aantrekt? Lees verder

Grondprijzen sociale huurwoningen
Benchmark woningverbetering

De benchmark is online.

Klik hier voor meer informatie