Publicaties

De stichtingskosten van appartementen van 60 m2
27 januari 2019

Kostenkengetallen voor appartementen van 60 m2 gebruiksoppervlakte, gemiddeld en de 25% projecten met de laagste kosten per m2. Lees verder

Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2018
2 mei 2018

Het rendement op nieuwbouw staat onder druk staat als gevolg van de lagere aanvangshuren door passend toewijzen en de sterk stijgende bouwkosten. Het tekort is opgelopen tot €58 duizend per woning en neemt naar verwachting verder toe. Lees verder

Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen 2018
2 mei 2018

De benchmark grondprijzen sociale huurwoningen 2018 is een handig hulpmiddel bij het bepalen van grondprijzen. De benchmark bevat de grondprijzen voor sociale huurwoningen van 144 gemeenten. Lees verder

Minicongres circulair bouwen met verplaatsbare woningen
19 maart 2018

Download het programma, de presentaties van de sprekers, de resultaten van de enquête onder de deelnemers en het persbericht. Op korte termijn volgt een uitgebreider verslag van het congres. Lees verder

Rapport: circulair bouwen met verplaatsbare woningen
24 januari 2018

In 2017 en 2018 worden veel verplaatsbare woningen gebouwd, met name door corporaties. Het circulaire businessmodel van dit concept kent nog verschillende risico's voor corporaties, gemeenten en bouwers. De belangrijkste risico's zijn op een rij gezet, met suggesties voor optimalisatie. Lees verder

Zes adviezen voor betaalbaar bouwen
19 december 2017

Watkostdebouwvaneenhuurwoning hield een presentatie tijdens de slotbijeenkomst van het experiment 'Van aanbesteden naar afnemen' van Platform31. De presentatie schetst de actuele stand van zaken van de nieuwbouw van sociale huurwoningen en eindigt met zes adviezen voor betaalbaar bouwen. Lees verder

Presentaties en verslag bijeenkomst duurzame nieuwbouw
13 juli 2017

Duurzaamheid van woningen staat hoog op de agenda bij corporaties. Op 15 juni kwamen vertegenwoordigers van een aantal corporaties en enkele bouwers en adviseurs bij elkaar over de vraag hoe duurzaam een nieuwe woning dient te zijn. Lees verder

Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen
6 juni 2017

Watkostdebouwvaneenhuurwoning heeft samen met ABF Research de grondprijzen voor sociale huurwoningen geïnventariseerd van 130 gemeenten. De dataset met de omgerekende grondprijzen per gemeente kan hier worden aangevraagd. Lees verder

Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen
6 juni 2017

De monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen van de kwaliteit, kosten en opbrengsten van de nieuwbouw. Ook geeft het rapport voor het eerst een landelijk beeld van de gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen. Lees verder

De relatie tussen woninggrootte en bouwkosten
13 oktober 2016

Corporaties bouwen kleinere woningen in verband met betaalbaarheid. Echter, de bouwkosten per vierkante meter van grote woningen zijn lager dan van kleine. Dit document illustreert hoe de woninggrootte en bouwkosten samenhangen aan de hand van de inmiddels ruim 580 projecten in de benchmark. Lees verder

Grondprijzen sociale huurwoningen
Benchmark woningverbetering

De benchmark is online.

Klik hier voor meer informatie