De ontwikkeling van de stichtingskosten sinds 2017

16 november 2022
 

In opdracht van ZOwonen is op een rij gezet hoeveel de bouw- en stichtingskosten gestegen zijn tussen 2017 en 2021, voor drie woningtypen. Voor zowel het type eengezinswoningen (100-110 m2) als de appartementen (70-75 m2) zijn verschillende referenties gevonden, voor bungalows wat minder. De bouw- en stichtingskosten in de tussenliggende jaren zijn ook in beeld gebracht. Aan de trend laat zien dat de gevonden verschillende in lijn liggen. Dit versterkt de betrouwbaarheid van de analyse.

De hogere bouwkosten zijn het gevolg van de verhoogde kwaliteitseisen (gasloos en BENG) en de markt is omgeslagen in een aanbodmarkt. De prijsstijging van materialen in 2021 en de effecten van de oorlog in Oekraïne komen niet of nauwelijks tot uitdrukking in de gevonden kostprijzen.

Deelnemers kunnen de notitie hier downloaden

De spreiding van de stichtingskosten van één van de geanalyseerde woningtypen, afgezet tegen de gebruiksoppervlakte

Scatter.png

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming