Rekenmodel businesscase verplaatsbare woningen

4 oktober 2023
 

De businesscase van verplaatsbare woningen staat of valt met de exploitatietermijn, het aantal verplaatsingen en de restwaarde. RekenenRondomWonen en Watkostdebouwvaneenhuurwoning ontwikkelde een rekenmodel waarmee de verschillende scenario's eenvoudig kunnen worden doorgerekend. Het model is waar mogelijk gebaseerd op het handboek marktwaarde en maakt gebruik van kengetallen. Deze kengetallen kunnen overschreven worden met uw projectspecifieke informatie voor een businesscase op maat.

Het model wordt gebruikt door gemeenten en opdrachtgevers, vaak corporaties, om grip te krijgen op het effect van verschillende uitgangspunten voor de tweede exploitatietermijn. Met het model kan ook worden doorgerekend wat het effect is van de Regeling Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen (deze stond eerder bekend als Financiële herplaatsingsgarantie).

Download het model hier

Het model wordt uitgebreid toegelicht tijdens de cursus Rekenen aan flexwoningen van Spryg

Het rekenmodel is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

 EVW-01-e1677244250422-1536x889.png

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming