Nieuwe functionaliteiten

28 maart 2022
 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning wordt steeds verder ontwikkeld op basis van verzoeken en gesprekken met gebruikers. Ook veranderingen in wet- en regelgeving worden vertaald naar het platform. Vanaf vandaag is de invoer van de energieprestatie scherper gedefinieerd, is het mogelijk om te selecteren op levensloopbestendige woningen en op het aantal bouwlagen. Ook is het mogelijk om te filteren op maatregelen. Zo kunt u zoeken naar circulair gebouwde projecten, projecten met een houten draagconstructie of bijvoorbeeld projecten met een bodemwarmtepomp.

De energieprestatie

De BENG-eisen gelden voor alle projecten waarvoor de vergunning is aangevraagd na 1 januari 2021. Het was al langer mogelijk om de BENG-scores in te voeren, maar dit was geen verplichting. Daardoor zijn momenteel de BENG-scores van 21 projecten bekend.

Vanaf vandaag kan bij de invoer van een project worden aangegeven of het aan de BENG-eisen voldoet. Het invoeren van de scores blijft facultatief, maar is uiteraard erg wenselijk. De BENG-scores worden centraal bijgehouden op EP-online. Wellicht de snelste manier om de BENG-scores van uw eigen projecten te achterhalen bij de invoer.

De projecten die voldoen aan BENG kunnen geselecteerd worden met de filter 'Voldoet aan BENG' onder 'Kwaliteit en duurzaamheid' kunnen

Levensloopbestendige woningen

Veel corporaties ontwikkelen levensloopbestendige woningen, ook wel seniorenwoningen genoemd. Het is al wat langer mogelijk om van uw projecten aan te geven of zij levensloopbestendig zijn. Dit is nu een expliciet kenmerk geworden dat verplicht ingevuld moet worden. Ook is een aparte filter toegevoegd, onder kwaliteit (bijna onderaan). Hiermee kunt u achterhalen dat er momenteel 23 projecten waarvan bekend is dat zij levensloopbestendig zijn.

De eisen aan levensloopbestendige woningen zijn vastgelegd in Woonkeur. In de praktijk volgen veel corporaties deze richtlijn, maar vaak wordt er op enkele punten afgeweken. Bij het invoeren van projecten geven corporaties zelf aan of woningen levensloopbestendig zijn. Woonkeur is hierbij geen vereiste.

Vorig jaar zijn de meerkosten voor de bouw van seniorenwoningen samen met MBM bouwkosten in beeld gebracht in opdracht van Woonzorg Nederland. Het rapport van dit onderzoek kunt u hier opvragen.

Het aantal bouwlagen

Van nagenoeg alle ingevoerde projecten is het (gemiddeld) aantal bouwlagen is bekend. Vanaf vandaag kunt u gericht selecteren op dit kenmerk. Met de filter ‘Aantal bouwlagen’ onder Kwaliteit kunt u zo achterhalen dat er momenteel 53 projecten zijn met 8 bouwlagen of meer.

Filteren op maatregelen zoals installatie en bouwmateriaal

Bij de invoer kan van vele kenmerken (facultatief) worden aangegeven of de projecten hieraan voldoen. Dit zijn met name kenmerken gerelateerd aan duurzaamheid, zoals de installaties en het materiaal dat gebruikt wordt voor de draagconstructie. Met deze filters kunt u achterhalen welke 21 projecten circulair gebouwd zijn, welke 16 projecten een draagconstructie van hout hebben (HSB) en welke 40 projecten een bodemwarmtepomp.

Het aanvinken van deze maatregelen is facultatief. Het is dus mogelijk dat er meer projecten die voldoen aan een bepaald kenmerk. Houdt dit in gedachten bij het filteren en vooral benchmarken van projecten.

Ga direct naar het platform om de functies uit te proberen

NieuweFunctionaliteit2.png

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming