Presentaties WoONcongres2019

14 april 2019
 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning was betrokken bij twee deelsessies van het WoONcongres 2019. De presentaties kunnen hier direct gedownload worden en zijn ook te vinden op www.wooncongres2019.nl.

Bij welke kostprijs bouwen corporaties nog nieuwe woningen?

Deze presentatie bevat de resultaten van de Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2019, die binnenkort gepubliceerd wordt. De presentatie gaat in op de stijgende bouwkosten en wat dit betekent voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Betaalbaar bouwen met tijdelijke woningen?

De bouw van tijdelijke woningen wordt gezien als manier om de productie van betaalbare woningen op te voeren. In 2017 tot en met 2019 zijn 60 projecten gerealiseerd of gepland met een kleine vijf duizend woningen. Tijdens deze deelsessie presenteerden we de eerste resultaten van het onderzoek naar de bouw van tijdelijke woningen dat momenteel wordt uitgevoerd samen met het Expertisecentrum Flexwonen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

L3R1 - Kostprijs - WoONcongresWatkostdebouw.png

 

L14R2 - BouwVanTijdelijkeWoningen.png

 

 

 

Demo-account voor een maand
Grondprijzen sociale huurwoningen