Rekenmodel voor verplaatsbare woningen voor Rotterdam

22 maart 2021
 

De gemeente Rotterdam gaat duizend verplaatsbare woningen bouwen op verschillende locaties in de stad. Watkostdebouwvaneenhuurwoning en Rekenen Rondom Wonen ontwikkelden een rekenmodel om de businesscase van deze locaties door te rekenen. Het model geeft in feite inzicht in de integrale businesscase van de belegger, de bouwer en de gemeente.

In 2021 worden circa 150 sociale huurwoningen geplaatst op twee locaties in Hoogvliet en Delfshaven. Voor één van deze locaties is een belegger gevonden die de woningen de eerste exploitatieperiode gaat exploiteren. Het rekenmodel is gebaseerd op het handboek marktwaarde verhuurde staat, waardoor het inzicht geeft in de waardering zoals corporaties deze bepalen.

De grote onbekende in de businesscase van verplaatsbare woningen is het verplaatsingsrisico. Wat gebeurt er met de woningen na de eerste exploitatieperiode? Met het rekenmodel kunnen verschillende scenario’s worden doorgerekend. Van een restwaarde op basis van de waarde van materialen tot het doorexploiteren op een andere locatie. Daarnaast bevat het model de optie om met specifieke kengetallen te rekenen voor de stichtingskosten en voor onderhoud en beheer.

Het rekenmodel is daarom ook zeer goed bruikbaar om de businesscase door te rekenen vanuit het perspectief van corporaties. Voor meer informatie over het model kunt u contact opnemen met Thijs Luijkx. Zie het dossier modulaire en verplaatsbare woningen voor meer informatie over dit onderwerp.

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming