Verslag webinar Expertteam woningbouw voor corporaties

13 november 2020
 

Woningbouwplannen worden vaak later opgeleverd dan gepland. De deelnemers aan het webinar ervaren onder meer de beperkte capaciteit bij gemeenten en het stapelen van ambities en regels als knelpunten bij nieuwbouw. Het Rijk heeft het Expertteam Woningbouw in het leven geroepen om projecten met dergelijke knelpunten vlot te trekken. Het webinar op 30 september 2020 ging over de aanpak van het Expertteam en hoe corporaties daar gebruik van kunnen maken. Onderaan dit verslag staat hoe u een project of vraagstuk kunt aanmelden.

Poll.png (1)

De video van het webinar en de presentaties staan onderaan het verslag

Expertteam Woningbouw

Elk project is anders en vergt maatwerk. Pim de Waard van RVO licht toe dat het Expertteam uit experts en ervaringsdeskundigen bestaat met verschillende achtergronden en expertises, bijvoorbeeld door ervaring in het publiek bestuur, bij corporaties of bij marktpartijen. Bij elk project wordt eerst goed gekeken wat de vraag precies is en welke expertise nodig is om het knelpunt weg te nemen.

Vergunning in één dag

De nieuwbouwopgave is enorm. Conceptueel bouwen met gestandaardiseerde woningen of woonconcepten uit de fabriek, kan bijdragen aan de versnelling van woningbouw. Een belangrijke voorwaarde voor een efficiënte fabrieksbouw van woningen of woonmodules is de voorspelbaarheid van het planproces voor woningbouw.

Een aantal Noord-Hollandse corporaties gaat samen met gemeenten kijken of daartoe het vergunningentraject versneld kan worden. Nicole van Wijk, bestuurder bij Woonwaard, licht verder toe: Er zijn aspecten die mogelijk landelijk kunnen zoals de kwaliteitstoets, omdat het toch om uniforme woonproducten gaat. Andere aspecten met betrekking tot de woonmodules, het hele proces en locatiespecifieke aspecten kunnen mogelijk ook anders georganiseerd worden waardoor snelheid en voorspelbaarheid vergroot worden

Jos Feijtel is betrokken bij dit traject als expert. Hij brengt zijn ervaringen uit andere gemeenten in om de processen bij de gemeenten te versnellen. En voor de landelijke kwaliteitstoets en een meer voorspelbaar proces voor de meer locatie specifieke aspecten is het handig dat er een directe lijn ligt naar het ministerie. Geïnteresseerde corporaties, ook buiten Noord-Holland, kunnen zich melden bij Jos.

Adaptief programmeren

In Zwolle werken marktpartijen, corporatie en gemeenten al lange tijd goed samen binnen het Zwols Concilium. Toch bleek het gesprek over de woningbouwprogrammering soms moeizaam te verlopen doordat woningbouwprognoses van de provincie leidend waren. Hierdoor kwamen ook voor deltaWonen te weinig locaties beschikbaar voor de bouw van betaalbare woningen.

Berenda de Paus, programmamanager bij deltaWonen, heeft toegelicht hoe men in Zwolle is overgaan tot adaptief programmeren met hulp van het expertteam. De provincie heeft hierbij het systeem van woningbouwafspraken gebaseerd op woningbehoefteonderzoek losgelaten. Het heeft zeker geholpen dat daarbij een onafhankelijke expert was aangesloten. Deze had het vertrouwen van zowel de provincie als de gemeente en de corporaties. Het resultaat is dat nu meer locaties beschikbaar zijn en de productie in Zwolle, ook van betaalbare huurwoningen, goed op gang is gekomen.

Expert nodig voor uw project of opgave?

Stagneert de woningproductie of heeft u een project dat vast zit? De leden van het Expertteam Woningbouw zetten kun ervaring en kennis graag in om de snelheid er (weer) in te krijgen. Projecten en vraagstukken kunnen aangemeld worden via woningbouw@rvo.nl. Dat geldt ook voor corporaties. Het Expertteam neemt dan snel contact met u op.

Het Rijk betaalt 50% van de inzet van het Expertteam tot een maximum van € 6.000 exclusief btw. Zie de website van het Expertteam Woningbouw voor meer informatie.

Download hier de integrale presentatie van het webinar

 Bekijk hier het webinar terug

Demo-account
Grondprijzen sociale huurwoningen