Webinar circulaire nieuwbouw: gewoon doen!

14 mei 2020
 

Binnen duurzaamheid verschuift de aandacht naar circulariteit om de CO2 uitstoot van de bouw te verminderen. De eerste nieuwbouwprojecten waarbij zoveel mogelijk gebruikte materialen worden ingezet, zijn een feit. En ook de eerste bestaande woningen zijn circulair verbeterd. Wat kunnen we van deze projecten leren?

Het eerste webinar van deze serie over circulair bouwen ging over het project Glaskring van Woonbedrijf in Eindhoven. Gerard van Bortel van de TU Delft plaatste het project in de context van het veelgebruikte model van circulariteit, het Vlinderdiagram van de Ellen MacArthur Foundation.

In het project Glaskring bouwt Woonbedrijf 18 circulaire woningen met modules van zes bij zes meter. Het materiaal wordt waar mogelijk betrokken uit de eigen gebouwdelen en eigen ruw materiaal. Dit wordt georganiseerd via de vast partners Baetsen en Van Liempd. Ook is een open call gedaan voor circulaire materialen. Volgens ontwikkelaar Marieke van Wijngaard zijn de toekomstige bewoners, die ook betrokken zijn bij de ontwikkeling, misschien wel de grootste fans van dit project.

Materialen aangepast.jpg 

Het is te prijzen dat in Glaskring wordt ingezet op de hogere vormen van hergebruik, zoals REthink, REdesign, REduce en REuse en minder op het REcyclen van materialen. Dat laatste kost namelijk relatief veel energie en dus CO2, aldus Gerard van Bortel.

Na deze pilot zijn er nog uitdagingen genoeg. Hoe ziet de circulaire businesscase eruit? En welke circulaire materialen voldoen aan het bouwbesluit en zijn ook opgenomen zijn in de Nationale Milieudatabase? Ondanks dat is het advies van Marieke: circulair bouwen, gewoon doen! En laten we de ervaringen delen om circulair bouwen tot een succes te maken.

Wilt u het webinar en de presentatie bekijken? Dat kan.

Vraag een link naar de video en de integrale presentatie aan voor 25,- exclusief btw en neem dan gratis deel aan de andere twee webinars uit deze serie. Deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning kunnen de presentatie hier downloaden en de video aanvragen.

Serie van drie webinars over circulair bouwen

De twee andere webinars uit de serie circulair bouwen zijn op 20 en 27 mei, beide om 13.00. Over het project SUPERlocal van HEEMwonen en over de ervaringen van tweeënhalf jaar circulaire projecten bij de Alliantie. U betaalt €25,- exclusief btw voor deelname aan de hele serie (en kunt dan de vorige webinars terugkijken).

Gratis voor deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Graag apart aanmelden voor de webinars om beide Zoomlinks te ontvangen.

Aanmelden voor de andere webinars

Circulaire gebiedsontwikkeling: SUPERlocal van HEEMwonen in Kerkrade

Circulaire projecten in de bestaande voorraad: de ervaringen van tweeënhalf jaar circulaire projecten van de Alliantie

Rekenmodel verplaatsbare woningen
Grondprijzen sociale huurwoningen