Bèta-versie rekenmodel verplaatsbare woningen

6 maart 2023
 

Door de grote behoefte aan nieuwe woningen is de aandacht voor de flexibele, verplaatsbare woningen sterk toegenomen. De businesscase van projecten met verplaatsbare woningen ziet er anders uit dan die van reguliere nieuwbouwprojecten, vooral doordat de tweede exploitatietermijn ongewis en variabel is. Zowel bij gemeenten, corporaties als andere beleggers speelt de vraag hoe deze businesscase uitpakt. Watkostdebouwvaneenhuurwoning en Rekenen rondom Wonen hebben in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rekenmodel ontwikkeld voor de businesscase van verplaatsbare woningen.

Met het gestandaardiseerde rekenmodel krijgen alle betrokken partijen inzicht in de financiële effecten van de exploitatie van verplaatsbare woningen in verschillende scenario’s voor verplaatsing. Het model kan worden gebruikt om de discussies over vervolglocaties tussen gemeenten en corporaties te ondersteunen, door de impact van verschillende scenario’s naast elkaar te zetten. Het model is ook geschikt voor intern gebruik bij corporaties, beleggers, gemeenten en andere partijen, Bijvoorbeeld om de businesscase op te stellen.

De bèta-versie kunt u downloaden op de website van Reken rondom Wonen.

Kengetallen verbeteren

Corporaties kunnen helpen om het rekenmodel te verbeteren als zij een project met verplaatsbare woningen ontwikkelt of gerealiseerd heeft. Als u de basisinformatie over het project deelt gebruiken we dit om de kengetallen beter te onderbouwen. U krijgt hiervoor gratis toegang tot Watkostdebouwvaneenhuurwoning tot 30 juni. Lees hier hoe u kunt meedoen.

Schermvoorbeeld.png

 

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming