Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2018

2 mei 2018
 

De monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2018 laat zien dat het rendement op nieuwbouw onder druk staat. Dit is het gevolg van de lagere aanvangshuren door passend toewijzen en de sterk stijgende bouwkosten. Het tekort is opgelopen tot €58 duizend per woning en loopt naar verwachting verder op.

Download het rapport

TekortPerWoning.png

De monitor is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij de Staat van de Volkshuisvesting 2018.

De aanbestedingsindex van woningbouwprojecten is een nieuw onderdeel van de monitor. Deze index laat zien dat de aanbestedingen de laatste drie kwartalen 11% hoger waren dan geraamd.

 

Demo-account
Grondprijzen sociale huurwoningen