Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2019

29 mei 2019
 

De monitor laat zien hoe de nieuwbouw van sociale huurwoningen zich ontwikkelt in termen van productie, kwaliteit, kosten en resultaat. Ook zijn de gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen in kaart
gebracht. Daartoe is gebruik gemaakt van de projectendatabase van Watkostdebouwvaneenhuurwoning, aangevuld met de financiële informatie uit de verantwoordings- en prognose informatie van corporaties,
respectievelijk dVi en dPi en is een inventarisatie van gemeentelijke grondprijzen uitgevoerd.

De monitor is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gepubliceerd als bijlage bij de Staat van de Volkshuisvesting 2019.

Download het rapport

 

20190508 MonitorNieuwbouw2019.jpg

Rekenmodel verplaatsbare woningen
Grondprijzen sociale huurwoningen