Rapportage Woningbouw in Hout

8 juni 2021
 

Corporaties oriënteren zich steeds meer op houtbouw om de bouwopgave duurzaam vorm te geven. ‘Lente’, een samenwerking van acht Brabantse corporaties, wilde de kennis over houtbouw voor de bouw van sociale huurwoningen bundelen. Deze vraag is in samenwerking met de RVO uitgezet bij het Centrum Hout. Een kernvraag daarbij is of concurrerend kan worden gebouwd met hout.

Watkostdebouwvaneenhuurwoning heeft in dit kader twaalf houtbouwprojecten van corporaties gebenchmarkt. Hieruit komt het beeld naar voren dat het mogelijk is om concurrerend te bouwen met hout. De onderzochte HSB-projecten zijn vaker concurrerend dan projecten gebouwd met CLT. Ook lijkt modulair bouwen te helpen om de bouwkosten binnen de perken te houden.

Het aantal projecten is te klein voor keiharde conclusies. Naar verwachting worden komend jaar meer projecten uitgevoerd in houtbouw. Met de informatie over deze projecten kunnen we komend jaar beter onderbouwde uitspraken doen. Meldt uw houtbouwproject daarom hier aan.

Veel van de onderzochte houtbouwprojecten zijn opgenomen in het platform Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Deelnemers kunnen met de geanonimiseerde informatie op projectniveau terugvinden in de applicatie via dit overzicht. Er wordt gewerkt aan een directe selectie van houtbouwprojecten op het platform.

Download het rapport ‘Woningbouw in hout’

Dit rapport is opgesteld door het Centrum Hout, samen met Nieman Groep en Watkostdebouwvaneenhuurwoning, in opdracht van de RVO en de acht Brabantse Lentecorporaties: Alwel, Area, Brabant Wonen, Casade, Stadlander, TIWOS, WonenBreburg en Zayaz.

Download het rapport

 VoorkantRapport.png (1)

* Circa de helft van de bouwkosten bestaat uit loonkosten (CBS). Naast de kosten voor de draagconstructies bestaan de materiaalkosten ook uit de kosten voor keuken en sanitair, afwerking en installaties. Vooral de laatste component vormt een steeds groter deel van de materiaalkosten

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming