Zes adviezen voor betaalbaar bouwen

19 december 2017
 

Watkostdebouwvaneenhuurwoning hield een presentatie tijdens de slotbijeenkomst 'Van aanbesteden naar afnemen' van Platform31. De bijeenkomst was breder gericht op betaalbaar bouwen. De presentatie schetst de actuele stand van zaken van de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Uit deze analyse volgen zes adviezen om betaalbaar te bouwen:

  1. Spreek lagere grondprijzen af voor sociale huurwoningen tot de aftoppingsgrens (zie de inventarisatie van grondprijzen voor referentieprijzen)
  2. Bouw kleinere woningen, ook omdat huishoudens kleiner worden
  3. Volg de trias energetica: isoleren heeft de voorkeur boven dure (onderhoudsintensieve) installaties
  4. Fabrieksmatig bouwen: zoek aanbieders die minder afhankelijk zijn van (schaarse) bouwvakkers
  5. Circulair businessmodel: onderzoek het nieuwe businessmodel van verplaatsbare woningen
  6. Prestatiegericht aanbesteden: niet voor een lagere kostprijs. Wel om het risico daar te leggen waar de kennis is

Download de presentatie 'Betaalbare nieuwbouw, doe je zo?!'

Klik hier voor de resultaten van het experiment 'Van aanbesteden naar afnemen'

 

platf31.png

Rekenmodel verplaatsbare woningen
Grondprijzen sociale huurwoningen