Nieuws

Watkostdebouwvaneenhuurwoning voor nieuwbouw is vernieuwd
1 oktober 2018

Per 1 oktober is een nieuwe versie van de webapplicatie gelanceerd. Nieuwbouw- en woningverbeteringsprojecten zijn nu te vinden in één omgeving. Lees verder

Dertien nieuwe deelnemers uit Haaglanden
4 juli 2018

De SVH gaat met de 15 samenwerkende corporaties de nieuwbouw in de prestatieafspraken monitoren met Watkostdebouwvaneenhuurwoning. De benchmark wordt hierdoor uitgebreid met de informatie van 13 corporaties. De 35 corporaties in de benchmark beheren samen circa 22% van de sociale huurvoorraad in Nederland. Lees verder

De marktwaarde, BENG en een betere specificatie van kwaliteit in de benchmark
9 mei 2018

De geactualiseerde benchmark vraagt informatie uit over de marktwaarde, BENG, de aanbestedingsindex en enkele specificaties van de kwaliteit. De invoer van een project duur net zo lang als eerst vooral doordat een aantal kenmerken nu facultatief zijn. Lees verder

Congresverslag: Circulair bouwen met verplaatsbare woningen
18 april 2018

Circulaire verplaatsbare woningen zijn in opkomst. Lees hier het verslag van het minicongres over dit concept en download de presentaties en de congresmap. Lees verder

Van aanbesteden naar afnemen?
19 december 2017

Watkostdebouwvaneenhuurwoning is afgelopen jaar ingezet voor het experiment 'Van aanbesteden naar afnemen' van Platform31. Uit het experiment blijkt niet dat prestatiegericht aanbesteden tot een betere prijs-kwaliteitverhouding leidt bij nieuwbouw. Lees verder

De benchmark Woningverbetering is online
28 november 2017

Corporaties kunnen met deze applicatie zoeken naar referentieprojecten en projecten vergelijken met andere projecten. Van alle projecten is informatie beschikbaar over de kwaliteitsverbetering, de kosten, de exploitatie en het proces. Ook zijn foto's en ander beeldmateriaal opgenomen om een goede impressie te geven van de projecten. Lees verder

Nieuwe deelnemer: De Noordwijkse Woningstichting
16 november 2017

De nieuwste deelnemer aan de benchmark heet De Noordwijkse Woningstichting. De Noordwijkse heeft een stevige nieuwbouwopgave de komende jaren en gaat investeren in betaalbare woningen. De benchmark wordt ingezet om vinger aan de pols te houden met betrekking tot de kostprijs-kwaliteitverhouding en bij de verantwoording over de nieuwe plannen. Lees verder

Linkedin-groep BENG voor sociale woningbouw
14 november 2017

Per 1 januari 2021 wordt de EPC vervangen door de BENG-eisen. Samen met twee deelnemers zijn we een linkedin-groep gestart om kennis en ervaringen uit te wisselen over BENG bij nieuwbouw van sociale huurwoningen. Meldt je ook aan voor deze groep als je met BENG te maken hebt! Lees verder

Het prijspeil is aangepast naar 1-1-2017
8 november 2017

Onlangs is het prijspeil van de benchmark aangepast naar 1-1-2017. De grondkosten zijn 5,1% hoger dan een jaar eerder (GWW-index, CBS). In het eerste kwartaal 2017 waren de bouwkosten 4,1% hoger dan een jaar eerder, volgens de bouwkosten outputindex van het CBS. Dit is verwerkt in de benchmark. Lees verder

Verslag bijeenkomst: Hoe duurzaam moet nieuwbouw zijn?
13 juli 2017

Duurzaamheid van woningen staat hoog op de agenda bij corporaties. Op 15 juni kwamen vertegenwoordigers van een aantal corporaties en enkele bouwers en adviseurs bij elkaar over de vraag hoe duurzaam een nieuwe woning dient te zijn. Een verslag van een goed gesprek over duurzame nieuwbouw. Lees verder

Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen gepubliceerd
6 juni 2017

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen gepubliceerd. Het onderzoek laat de ontwikkelingen zien van de kwaliteit, kosten en opbrengsten van de nieuwbouw. Ook geeft het rapport voor het eerst een landelijk beeld van de gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen. Lees verder

Bijeenkomst: hoe duurzaam moet nieuwbouw zijn?
16 mei 2017

Bouwt u woningen die in aanmerking komen voor de energieprestatievergoeding (EPV), op niveau Bouwbesluit of juist Bijna Energie Neutraal (beng). En vooral, waarom? Kom naar de bijeenkomst op 15 juni over duurzaamheid in de nieuwbouw. Lees verder

Drie corporaties nemen samen deel aan de benchmark
11 april 2017

Woningstichting Nieuwkoop en de Woningbouwverenigingen Reeuwijk en Hoek van Holland nemen vanaf 1 april samen deel aan de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Lees verder

Benchmark uw woningverbeteringsprojecten en zoek naar referenties
11 april 2017

De benchmark woningverbetering komt deze zomer online. De benchmark stelt u in staat om snel en eenvoudig zicht te krijgen op de maatregelen, kwaliteit en kosten van vergelijkbare projecten.  Lees verder

Het benchmarkscherm is gewijzigd
4 april 2017

Afgelopen weekend zijn een aantal aangekondigde wijzigingen doorgevoerd in het benchmarkscherm. Het is nu ook mogelijk te filteren op EPV en het planstadium van aanbesteden. De bedrijfswaarde en het resultaat zijn verwijderd omdat deze een vertekend beeld gaven. Lees verder

Nieuwe deelnemer: Centrada
3 april 2017

Centrada heeft een aantal nieuwe projecten op de planning staan. De benchmark wordt gebruikt ter onderbouwing van de prijs-kwaliteitverhouding van deze projecten, zowel intern als richting de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt de benchmark ingezet om de trends bij nieuwbouw van sociale huurwoningen in de gaten te houden en om referentieprojecten te zoeken. Lees verder

Grondprijzen voor sociale huurwoningen inventariseren
9 maart 2017

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en ABF Research inventariseren de grondprijzen van sociale huurwoningen. Lever nieuwe informatie aan en ontvang de dataset gratis! Lees verder

Benchmark op maat voor Wbv Hoek van Holland
6 februari 2017

Woningbouwvereniging Hoek van Holland heeft twee plannen laten benchmarken in een vroeg planstadium. De benchmarks zijn gebruikt om de verwachte kosten in perspectief te kunnen plaatsen. Lees verder

Nieuwe deelnemer: Mooiland
31 januari 2017

Mooiland heeft een flinke investeringsopgave de komende jaren. Hierbij wordt scherp gestuurd op de kostprijs-kwaliteitverhouding van projecten. Daarom neemt Mooiland per 1 januari deel aan de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Lees verder

Aanpassingen aan de benchmark
29 november 2016

De webapplicatie wordt in drie stappen up-to-date gemaakt. Vandaag wordt het invoerscherm voor projecten aangepast en wordt de applicatie geïndexeerd naar prijspeil 1-1-2016. Binnenkort wordt de Zlogin met eHerkenning vervangen en tenslotte wordt het outputscherm gewijzigd. Lees verder

 

Grondprijzen sociale huurwoningen
Benchmark woningverbetering

De benchmark is online.

Klik hier voor meer informatie