Projecten

Siemensstraat: Kleurrijk Wonen
23 mei 2017

Kleurrijk Wonen bouwt een pilot met 34 epv-woningen. De woningen zijn duurder dan de benchmark, maar de woonlasten van de huurders zijn veel lager omdat de energierekening zeer laag is. Desalniettemin stelt Kleurrijk Wonen - na deze pilot - de ambitie vooralsnog op BENG-niveau. Lees verder

Tuddernderweg: zowonen
30 januari 2017

zowonen heeft 8 grondgebonden woningen gerealiseerd aan de Tudderenderweg in Sittard, met een epc van 0 en gemiddelde stichtingskosten. Lees verder

Kleidijk: Woonvisie
20 april 2016

Woonvisie heeft 20 huurwoningen gebouwd met een gebruiksoppervlakte van gemiddeld 115 m2 en een epc van 0,2. Het project is aanbesteed op bestek en LEAN uitgevoerd door een aannemer met vaste ketenpartners. De bouwkosten zijn 17% lager dan de benchmark.

  Lees verder

Pieter Vlamingstraat: De Key
23 januari 2016

Kwaliteit is meer dan oppervlakte alleen. De Key bouwt kleine woningen met een hoogwaardige functionele kwaliteit in de Pieter Vlamingstraat. Lees verder

Zijdevlinder: Kleurrijk Wonen
22 november 2015

De Zijdevlinder is een project van Kleurrijk Wonen met veertig appartementen nabij het wijkcentrum van de uitleglocatie Parijsch in Culemborg. Het project is conceptueel gebouwd en aanbesteed met de EMVI methode. Het onderhoud is mee aanbesteed.

  Lees verder

Perspectiefwoning: Acantus
8 juni 2015

Innovaties worden daar bedacht waar de noodzaak het grootst is. Het werkgebied van Acantus is een krimpregio midden in aardbevingsgebied. Acantus betaalt ook gewoon verhuurderheffing. De bouw van vier rendabele huurwoningen, met een kale huurprijs van € 568, is een antwoord op verschillende vraagstukken die in de regio spelen. Lees verder

Tasmanhof: Haag Wonen
6 mei 2015

Woningstichting Haag Wonen heeft 26 appartementen ontwikkeld op een voormalige schoollocatie in het Zeeheldenkwartier in Den Haag. Het project Tasmanhof omvat naast de woningen ook een semiopenbare tuin, de Zeeheldentuin genaamd. Lees verder

Nijlân: Elkien
21 april 2015

Elkien koos, in overleg met bewoners, voor sloop-nieuwbouw in de wijk Nijlân. De 48 beneden-bovenwoningen zijn vervangen door 60 appartementen van 80 m2 en 90 m2 gebruiksoppervlakte en energielabel 0,5. Het gebouw is in 100 dagen gebouwd. Lees verder

Parkflat: QuaWonen
16 februari 2015

De Parkflat is onderdeel van de vernieuwing van de Parkwijk nabij het centrum van Lekkerkerk. QuaWonen is erin geslaagd een kwalitatief hoogwaardig complex te realiseren tegen scherpe stichtingskosten. Lees verder

Wielewaal Oost: Woonstad
5 februari 2015

Woonstad Rotterdam geeft de wijk Wielewaal een eerste impuls met de bouw van twee appartementenblokken. Lees verder

Demo-account voor een maand
Grondprijzen sociale huurwoningen