Projecten

Het Groene Vizier: Rondom Wonen
publicatiedatum: 17 oktober 2019

Rondom Wonen heeft 30 tweekamerwoningen gerealiseerd van 43 tot 50 m2 in een compact woongebouw tegen relatief lage stichtingskosten. De zelfstandige woningen zijn zeer populair bij starters, gezien de meer dan 700 inschrijvingen. Lees verder

Siemensstraat: Kleurrijk Wonen
publicatiedatum: 23 mei 2017

Kleurrijk Wonen bouwt een pilot met 34 epv-woningen. De woningen zijn duurder dan de benchmark, maar de woonlasten van de huurders zijn veel lager omdat de energierekening zeer laag is. Desalniettemin stelt Kleurrijk Wonen - na deze pilot - de ambitie vooralsnog op BENG-niveau. Lees verder

Tuddernderweg: zowonen
publicatiedatum: 30 januari 2017

zowonen heeft 8 grondgebonden woningen gerealiseerd aan de Tudderenderweg in Sittard, met een epc van 0 en gemiddelde stichtingskosten. Lees verder

Kleidijk: Woonvisie
publicatiedatum: 20 april 2016

Woonvisie heeft 20 huurwoningen gebouwd met een gebruiksoppervlakte van gemiddeld 115 m2 en een epc van 0,2. Het project is aanbesteed op bestek en LEAN uitgevoerd door een aannemer met vaste ketenpartners. De bouwkosten zijn 17% lager dan de benchmark.

  Lees verder

Pieter Vlamingstraat: De Key
publicatiedatum: 23 januari 2016

Kwaliteit is meer dan oppervlakte alleen. De Key bouwt kleine woningen met een hoogwaardige functionele kwaliteit in de Pieter Vlamingstraat. Lees verder

Zijdevlinder: Kleurrijk Wonen
publicatiedatum: 22 november 2015

De Zijdevlinder is een project van Kleurrijk Wonen met veertig appartementen nabij het wijkcentrum van de uitleglocatie Parijsch in Culemborg. Het project is conceptueel gebouwd en aanbesteed met de EMVI methode. Het onderhoud is mee aanbesteed.

  Lees verder

Perspectiefwoning: Acantus
publicatiedatum: 8 juni 2015

Innovaties worden daar bedacht waar de noodzaak het grootst is. Het werkgebied van Acantus is een krimpregio midden in aardbevingsgebied. Acantus betaalt ook gewoon verhuurderheffing. De bouw van vier rendabele huurwoningen, met een kale huurprijs van € 568, is een antwoord op verschillende vraagstukken die in de regio spelen. Lees verder

Tasmanhof: Haag Wonen
publicatiedatum: 6 mei 2015

Woningstichting Haag Wonen heeft 26 appartementen ontwikkeld op een voormalige schoollocatie in het Zeeheldenkwartier in Den Haag. Het project Tasmanhof omvat naast de woningen ook een semiopenbare tuin, de Zeeheldentuin genaamd. Lees verder

Nijlân: Elkien
publicatiedatum: 21 april 2015

Elkien koos, in overleg met bewoners, voor sloop-nieuwbouw in de wijk Nijlân. De 48 beneden-bovenwoningen zijn vervangen door 60 appartementen van 80 m2 en 90 m2 gebruiksoppervlakte en energielabel 0,5. Het gebouw is in 100 dagen gebouwd. Lees verder

Parkflat: QuaWonen
publicatiedatum: 16 februari 2015

De Parkflat is onderdeel van de vernieuwing van de Parkwijk nabij het centrum van Lekkerkerk. QuaWonen is erin geslaagd een kwalitatief hoogwaardig complex te realiseren tegen scherpe stichtingskosten. Lees verder

Wielewaal Oost: Woonstad
publicatiedatum: 5 februari 2015

Woonstad Rotterdam geeft de wijk Wielewaal een eerste impuls met de bouw van twee appartementenblokken. Lees verder

Zandleij: WonenBreburg
 

WonenBreburg heeft met Zandleij rendabele appartementen gebouwd. Het verschil met de benchmark zit vooral in lagere bouwkosten door efficiente ontwerpkeuzes. Lees verder

Rietzangerweg: De Goede Woning
 

De Goede Woning vervangt twaalf verouderde appartementen uit 1954 door de nieuwbouw van zes eengezinswoningen voor de sociale verhuur. Het project wordt eind 2014 opgeleverd. Lees verder

Prachthuizen: Woonbron
 

Woonbron heeft de ambitie om tot 2023 ruim 400 sociale huurwoningen te bouwen. De financiële mogelijkheden daartoe zijn beperkt. Daarom ontwikkelde Woonbron het concept Prachthuis, een eenvoudige woning die rendabel gebouwd wordt. Lees verder

niaNesto: Portaal
 

Portaal bouwt de eerste zestien energienotaloze woningen met het niaNesto-concept. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige woning tegen lage kosten door standaardisering. De woonlasten voor huurders zijn laag doordat de energierekening maximaal nul euro is. Lees verder

Parkbuurt: Wonion
 

Wonion bouwt 28 energieneutrale huurwoningen in de Parkbuurt te Ulft. De bewoners zullen lagere woonlasten hebben dan bewoners van een vergelijkbare woning zonder de energiemaatregelen, aangezien de woningen energieneutraal worden uitgevoerd. Lees verder

Robijnekamp: Accolade
 

Accolade vervangt 92 verouderde grondgebonden woningen door 80 nieuwe, waarvan 62 sociale huur. De woningen worden gebouwd in een volkswijk met veel sociale huurwoningen. Het project is financieel sluitend met een gemiddelde aanvangshuur van €563. Lees verder

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming